”Majoriteten” skjuter över målet

Den nya Miljö- och stadsbyggnadsnämnden visat vad den står för. I uppdraget att agera som Miljönämnd ingår att följa svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och den ska tillämpas så att människors hälsa skyddas mot skador eller annan påverkan. Men idag fattade denna nämnd beslut om att häva den tidigare Miljönämndens beslut 2018-12-18, som innebar…

Läs mer

Vi står upp för kvinnor och mäns lika rättigheter

För 100 år sedan tog man det första stora steget till allmän och lika rösträtt, detta genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar. Genom dessa beslut fördubblades den svenska väljarkåren och reformen innebar att kvinnor både fick rösträtt och att de kunde bli valbara till riksdagen. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett…

Läs mer

Medlemsutbildning om EU 8/4

Läs mer

Motion om Sösdala Simhall

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet att Sösdala Simhall ska stängas. Vår uppfattning är att beslutet då det låg med i budget inte är utrett på rätt sätt. Beslutet är fattat utan några som helst konsekvensbedömningar varken vad det gäller för Sösdala som tätort eller ekonomiska konsekvenser. Politiker från olika block…

Läs mer
facebook Twitter Email