Korta väntan!

Vi kräver en rättvisare skånsk sjukvård.

Inget svar, eller tid om flera veckor? Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när du känner oro över att inte få hjälp av den i tid. Vi socialdemokrater ska kämpa för att du snabbare och enklare ska få hjälp på vårdcentralen. Alliansen styr i Region Skåne och…

Läs mer

Nu får det vara nog

Moderater, Kristdemokrater och Liberaler tillsammans med Sverigedemokraterna håller på att nedmontera stora delar av den kommunala verksamheten utan att bry sig om konsekvenserna. Just nu drivs en politik som bara handlar om siffran på bokslutets sista rad inte om utvecklingen i Hässleholms kommun. Många och tunga besparingar har de redan beslutat om, bland annat i…

Läs mer

Ett rikt fritids och kulturliv är en hörnsten i vår politik

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till för alla, det vill säga även de som för närvarande inte brukar våra anläggningar. Syftet med verksamheten är ytterst att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom ett rikt kultur- och fritidsutbud, på lika villkor, ska vi ge människor förutsättningar för att leva det liv som de önskar. Den moderatledda…

Läs mer

Vi ställer inte upp på besparingarna på socialen

Vi socialdemokrater är oroliga över besparingarna på nästan 11 miljoner som är lagda på Socialförvaltningen för 2020. Vi har redan i dag ett underskott i budget för 2019 på socialförvaltningen. Socialnämnden har kommunens yttersta ansvar när det gäller kommuninvånarna och de som vistas i vår kommun. Om du eller jag hamnar i en svår situation,…

Läs mer
facebook Twitter Email