Vi vill ha ett rött Europa

En röst på Socialdemokraterna i Europaparlamentsvalet är en röst för: Grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter i Europa.Fler schyssta jobb.En offensiv miljö- och klimatpolitik.Minskade klyftor och ett rättvisare Europa.Krafttag mot gränsöverskridande brottslighet. Läs mer på:https://www.socialdemokraterna.se/engagera-dig/eu-val/

Läs mer

”Majoriteten” skjuter över målet

Den nya Miljö- och stadsbyggnadsnämnden visat vad den står för. I uppdraget att agera som Miljönämnd ingår att följa svensk lagstiftning i form av Miljöbalken och den ska tillämpas så att människors hälsa skyddas mot skador eller annan påverkan. Men idag fattade denna nämnd beslut om att häva den tidigare Miljönämndens beslut 2018-12-18, som innebar…

Läs mer

Vi står upp för kvinnor och mäns lika rättigheter

För 100 år sedan tog man det första stora steget till allmän och lika rösträtt, detta genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar. Genom dessa beslut fördubblades den svenska väljarkåren och reformen innebar att kvinnor både fick rösträtt och att de kunde bli valbara till riksdagen. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett…

Läs mer

Medlemsutbildning om EU 8/4

Läs mer
facebook Twitter Email