Stolt över landet Sverige

Jag är otroligt stolt över vårt land, välfärdslandet Sverige. Och för mig som socialdemokrat är det en självklarhet att detta måste värnas.

Vi ska ha en likvärdig skola som ser och hjälper alla barn och unga att bli sitt bästa. En skola där lärare får vara lärare och där de tillsammans med specialpedagoger, en stark elevhälsa och andra kompetenta vuxna kan hjälpa de elever som behöver extra stöd. Vi ska ha en sjukvård som finns där den…

Läs mer

Tyckande inte fakta

Svar till Douglas Roths insändare ”Framtiden i Hässleholms kommun”. Nu märks det tydligt och klart att det är val snart men man tycker att kommunfullmäktiges ordförande ändå kunde hålla sig till fakta. Vad gäller folkomröstningen om paviljongen på T4 så var det nog betydligt fler partier än Socialdemokraterna som var negativa till en folkomröstning. Så…

Läs mer

Barnomsorg på obekväma arbetstider

Personal som arbetar inom omsorgen är den största arbetstagaren i Hässleholms kommun. Omsorgspersonal arbetar kvällar, nätter och helger. Idag erbjuds endast kommunal barnomsorg på dagtid, måndag till fredag. Om personal som arbetar inom omsorgen är ensamstående eller har en partner med obekväma arbetstider så är det problematiskt att ordna barnomsorg och att få personal att…

Läs mer

Tandvård i högkostnadsskyddet

De höga tandvårdsavgifterna gör att många människor drar sig för att gå till tandläkaren.  Forskning visar på ett samband mellan dålig munhälsa och andra allvarlig sjukdomar som bl.a. hjärtinfarkt, alzheimer, benskörhet och diabetes. Munnen och tänderna hör ihop med övriga kroppen och därför har  Socialdemokraterna lagt förslag på att tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email