Trepartslösning – hur då?

Efter valet fick Hässleholms kommun ett parlamentariskt svårt valresultat. Alla var överens innan valet att kommunen behövde styras med en tydlig majoritet. När förhandlingarna var klara i kommunen så utmynnade det i att det minsta blocket skulle styra. Lars Johnsson (M) pratade vitt och brett om trepartslösning och att alla blocken skulle vara involverade. Vi…

Läs mer

Inskränkt valfrihet drabbar eleverna och lärarna

Utan någon som helst konsekvensbedömning så försämrar Moderaterna och Sverigedemokraterna Hässleholms gymnasium. Man har inte lyssnat på eleverna eller lärarna. Moderaterna har med stöd av Sverigedemokraterna tagit bort inriktningar och stängt program inför årets antagningar till gymnasiet. Man ska ha med sig att eleverna redan har sökt sina inriktningar och gjort ett val på vilket…

Läs mer

Ett EU för vanliga löntagare?

Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste igen – som försvarar demokratin, bekämpar klimathotet och står upp för schyssta jobb och villkor. Under de kommande veckorna kommer vi att särskilt fokusera på på jobben. Ska EU vara till för löntagare? Eller ska lönedumpning och otrygga arbetsplatser tillåtas i Sverige? Vi vill att EU…

Läs mer

Stor satsning för att stärka arbetet mot våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för många. Endast en bråkdel av våldet mot kvinnor och flickor kommer till det offentligas kännedom. Samhället måste aktivt arbeta för att upptäcka våldet och satsa mer på att förebygga att våld överhuvudtaget uppstår eller upprepas. För en feministisk…

Läs mer
facebook Twitter Email