Våra gruppledare för nästa valperiod utsedda

På medlemsmötet den 21 november utsågs gruppledare för styrelser och nämnder samt nomineringar till Regionfullmäktige och Riksdagen. Samtliga val beslutades i enighet. Nominerade till Riksdagslistan blev Anna Wallentheim, Leif Nordin och Meta Jarl. Nominerade till Regionfullmäktigelistan blev Irene Nilsson, Anders Wallentheim, Lena Nilsson, Jonny Holst, Linda Ingvarsson, Leif Nordin, Meta Jarl och Annelie Cederberg. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email